Dịch vụ phân phối Bất động sản

Ngày đăng: 04/01/2017

Với đội ngũ nhân viên bán hàng chuyên nghiệp cùng hệ thống khách hàng và đối tác đa dạng. Chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp cho khách hàng dịch vụ tổ chức bán hàng và phân phối sản phẩm một cách hiệu quả và thành công nhất. Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

 

 

  • Xây dựng quy trình triển khai bán hàng.
  • Xây dựng chính sách bán hàng phù hợp thị trường theo từng thời điểm
  • Tư vấn xây dựng soạn thảo Hợp đồng và các biểu mẫu liên quan trong công tác   bán hàng.
  • Huấn luyện nhân viên bán hàng về sản phẩm của dự án và các kỹ năng tiếp cận  khách hàng nhằm mục đích giới thiệu sản phẩm dự án với hiệu quả cao nhất.
  • Tổ chức các sự kiện giới thiệu sản phẩm, tiếp xúc khách hàng và bán hàng.
  • Tiếp xúc với các ngân hàng cung cấp các khoản vay cho khách hàng tiềm năng.
  • Triển khai bán hàng, theo dõi kết quả bán hàng và báo cáo định kỳ.